Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Πότε δικαιούνται δώρο οι συμβασιούχοι

ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Σημαντική απόφαση του Εργατικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ανοίγει τον δρόμο για τη διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και αδειών και επιδόματος αδείας από χιλιάδες εργαζομένους που απασχολούνται επί πολλά έτη με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Το ανώτατο δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 1674/2010 απόφασή του έκρινε ότι οι ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις απασχόλησης (σταθερό ωράριο εργασίας κ.λπ.) αποτελούν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας οι οποίες υπάγονται στην εργατική νομοθεσία και στοιχειοθετούν αξίωση για δώρα εορτών και επιδόματος αδείας.

Η απόφαση στηρίζεται σε διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εργατικής νομοθεσίας και επισημαίνει τις διαφορές της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από τη σύμβαση μίσθωσης έργου (που έχει εφαρμογή στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ν. 1082/1982 και 539/1945). «Mε τη σύμβαση εργασίας, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην εργασία που θα παρέχεται σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ με τη σύμβαση μισθώσεως έργου οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ των συμβαλλομένων συμβατικής σχέσης», αναφέρεται στο σκεπτικό της αρεοπαγιτικής απόφασης.

Ο Αρειος Πάγος εξέτασε την υπόθεση εργαζομένου, ο οποίος είχε συνάψει αλλεπάλληλες συμβάσεις μίσθωσης έργου με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών που αφορούν τις εγκρίσεις, τον έλεγχο δικαιολογητικών για τη μονιμοποίηση των μεταναστών.

Τόσο το Εφετείο, όσο και ο Αρειος Πάγος δέχθηκαν ότι η εργασία την οποία παρείχε ο απασχολούμενος «είχε όλα τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου», καθώς, μεταξύ των άλλων, «ο εργαζόμενος τελούσε υπό τον πειθαρχικό έλεγχο και εποπτεία των προϊσταμένων του, λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες δεσμευτικές για την εκτέλεση της εργασίας που του είχε ανατεθεί, τηρούσε καθημερινά σταθερό ωράριο εργασίας και παρείχε την εργασία του στον ορισθέντα από την αναιρεσείουσα τόπο που ήταν γραφεία της Περιφέρειας».


Πηγή :  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.