Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

«Όχι» της Alpha Bank στην πρόταση της Εθνικής

Με τις ευλογίες της κυβέρνησης η πρόταση, σύμφωνα με την ΕΤΕ


Η Alpha Bank απέρριψε την πρόταση «φιλικής συγχώνευσης» την οποία υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα. Με ανακοίνωση της το απόγευμα της Παρασκευής κάνει λόγο για αβεβαιότητα που δημιουργεί η τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην αγορά και για ασύμφορους οικονομικούς όρους για τους μετόχους της.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το δ.σ. της τράπεζας έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει την πρόταση. Αν το φλερτ κατέληγε σε γάμο, θα δημιουργούσε μία νέα τράπεζα, στην οποία οι μέτοχοι της Εθνικής θα έλεγχαν το 71% και οι της Alpha το 29%. Οι απευθείας συμμετοχές του Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον νέο φορέα θα διαμορφωνόντουσαν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Alpha Bank έχει ως εξής:
Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ. Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων: (Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και (Β)Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους. Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA.

Το χρονικό
Η Εθνική επιβεβαίωσε, κατόπιν ερωτήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατέθεσε τη σχετική πρόταση, στις 18 Ιανουαρίου, έχοντας λάβει την έγκριση των εκτελεστικών μελών του διοικητικού της συμβουλίου και του εκπροσώπου του Δημοσίου.

Στις 3 Φεβρουαρίου, Εθνική και Alpha υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων, ξεκινώντας και επισήμως τις διαπραγματεύσεις για τους όρους της συγχώνευσης.

"Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας", δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ράπανος.

"Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση", ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Απόστολος Ταμβακάκης.

Η πρόταση της Εθνικής
Βάσει των όρων που προτείνει η Εθνική, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha (σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχή της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha). Σύμφωνα με την Εθνική η συγκεκριμένη σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011. Με αυτά τα δεδομένα η Εθνική αποτιμά στην πρότασή της κάθε μετοχή της Alpha με 4,69 ευρώ, ενώ σήμερα και λίγο πριν αποφασιστεί η αναστολή στη διαπραγμάτευση των μετοχών των δύο τραπεζών η Alpha βρίσκονταν στα 4,88 ευρώ.

Η κατανομή των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα αντανακλά τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων των δύο τραπεζών στην ενιαία τράπεζα.

Ο πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, θα προταθεί από την Alpha. Ο αντιπρόεδρος, επίσης μη εκτελεστικό μέλος, από την Εθνική.

Η Εθνική θα προτείνει και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Συνολικά οκτώ θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος Σσυμβούλου, θα μοιραστούν ισομερώς μεταξύ των ανωτάτων στελεχών της Alpha και της Εθνικής.

Η νέα τράπεζα θα διατηρήσει την επωνυμία της Εθνικής και το εμπορικό σήμα της Alpha Bank. Η επωνυμία της Alpha θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά για δραστηριότητες του ομίλου.

H Εθνική γνωστοποίησε ότι προτίθεται να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την αποπληρωμή των Προνομιούχων Μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου της ενιαίας τράπεζας

Η Alpha Bank με μια ματιά
Στην Ελλάδα η Alpha Bank διαθέτει δίκτυο που αποτελείται από 429 καταστήματα,ε νώ εκτός της χώρας μας έχει παρουσία σε Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Μ. Βρετανία και Ουκρανία.

Στον όμιλο της Alpha περιλαμβάνονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης ακινήτων. Συνολικά στον όμιλο απασχολούνται 15.000 άτομα, από τα οποίοα 8.700 είναι οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank.

Η πορεία της Alpha ξεκίνησε το 1879 από τον Ιωάννη Κωστόπουλο, όταν εκείνος ίδρυσε μια εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα ο τραπεζικός κλάδος του οίκου "Ι. Φ. Κωστόπουλου" μετονομάστηκε σε Τράπεζα Καλαμών, που το 1924 μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα και μετονομάστηκε σε "Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως".

Το 1999 εξαγόρασε την Ιονική Τράπεζα, η οποία τον Απρίλιο του επόμενου έτους απορροφήθηκε από την Alpha Τράπεζα Πίστεως, που τότε ακριβώς απέκτησε το σημερινό της όνομα.

Η Εθνική Τράπεζα με μια ματιά
Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και κατείχε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το 1928. Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο από την ίδρυση του τελευταίου, το 1880.

Το δίκτυο της τράπεζας περιλαμβάνει 574 καταστήματα στην Ελλάδα, ενώ συνολικά στην Εθνική απασχολούνται 13.000 εργαζόμενοι.

Ο όμιλος της Εθνικής περιλαμβάνει συνολικά 9 τράπεζες (μεταξύ των οποίων και η τουρκική Finansbank) και 62 εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ίδια, η Εθνική ελέγχει το 25% της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και το 23,7% των συνολικών καταθέσεων.


Πηγή:  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.