Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης

Το 2011, στόχος παραμένει η μείωση του ελλείμματος στο 7,4%. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την περίοδο 2012-2014 είναι 8% του ΑΕΠ


Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης για το αμέσως προσεχές διάστημα είναι οι εξής: Προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει μια βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 3% έως το 2014 και να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ? πάνω από 5% του ΑΕΠ.


Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την περίοδο 2012-2014 είναι 8% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να εντάξει στο πρόγραμμα και πρόσθετες εναλλακτικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση του απαιτούμενου ύψους προσαρμογής.

Οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα περιγράφονται σε τομεακά σχέδια δράσης που θα καλύπτουν κυρίως τα εξής:
•δημόσιες επιχειρήσεις
•άλλους δημόσιους οργανισμούς
•φορολογική μεταρρύθμιση
•μισθολόγιο του δημοσίου τομέα
•δημόσια διοίκηση
•κοινωνική πολιτική
•υγεία
•δημόσιες επενδύσεις

Για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιαστεί στο τέλος Μαρτίου.

Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν συσταθεί διυπουργικές ομάδες εργασίας για την εκπόνηση των τομεακών σχεδίων δράσης.
Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μαζί με τα τομεακά σχέδια δράσης θα είναι έτοιμα (σε μια πρώτη εκδοχή τους) έως το τέλος Μαρτίου, θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα μέσα Απριλίου για να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή έως τα μέσα Μαΐου.
Επόμενη φάση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων

Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις - Έσοδα
Συνέχιση υλοποίησης των σχεδίων δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή από τις ειδικές ομάδες εργασίας.
Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από το υπουργείο Οικονομικών.
Αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης έως το καλοκαίρι.
Ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του ΚΒΣ.

Δημοσιονομική διαχείριση
Συνέχιση της υλοποίησης των μηχανισμών ελέγχου των δημοσίων δαπανών.
Ορισμός οικονομικών υπευθύνων σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και στους μεγαλύτερους οργανισμούς.
Πολιτική αποκρατικοποιήσεων, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιαρθρώσεων.
Ενίσχυση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας για την περίοδο 2012-2015.
Ολοκλήρωση της καταγραφής και της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου συμμετοχών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η συνολική είσπραξη εσόδων τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015, (τα 15 δισ. έως το 2012).

Τράπεζες
Το ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παράσχει 30 δισ. επιπλέον εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες μέσω τραπεζικών ομολόγων, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ζητήσει από τις τράπεζες να ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησής τους από άλλες πηγές πέραν του Ευρωσυστήματος.
Στα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δράσεις για τη μείωση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους.
Η αναδιάρθρωση τραπεζών - ΑΤΕ και διαχωρισμός ΤΠΔ - προχωρεί και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ενέργειες τους επόμενους μήνες.

Διαρθρωτικές αλλαγές
Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, παρακολούθηση εφαρμογής του νέου εργασιακού νόμου, θέσπιση διορθωτικών διατάξεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο (Ιούλιος 2011).
Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, με την ψήφιση του νομοσχεδίου που βρίσκεται στη Βουλή και παρακολούθηση στη συνέχεια της εφαρμογής του νόμου.
Προσαρμογή στις προβλέψεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών (μοναδικό σημείο επαφής, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε τομείς προτεραιότητας κ.λπ.).
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση κλάδων σημαντικών για την ανάπτυξη, ξεκινώντας από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο.
Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου που έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Προμηθειών.
Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές, την άρση των μονοπωλιακών πρακτικών και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Εφαρμογή και προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (και περιβαλλοντικές άδειες).
Επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων και επενδύσεων και απορρόφηση ΕΣΠΑ.
Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τα one-stop shops και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.
Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.


Πηγή:  ΗΜΕΡΗΣΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.