Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

«Ράβεται» το μισθολόγιο

Δραματικές περικοπές επιδομάτων, πάγωμα προσλήψεων και εκτεταμένες μετατάξεις υπαλλήλων σχεδιάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, με το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο και τις νέες εντολές της τρόικας.

Μέσα στις επόμενες μέρες τα δύο υπουργεία παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μελέτης την οποία ανέθεσαν σε ειδική επιτροπή για το νέο μισθολόγιο, όπως επίσης και τη μελέτη της ICAP για το θέμα του νέου μισθολογίου.

Στόχος των αλλαγών στο νέο μισθολόγιο είναι η μείωση της συνολικής δαπάνης του Δημοσίου για μισθούς κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ, κατά μέσο όρο στα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2014. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων που έχουν υψηλές αμοιβές (Οικονομικών, ΥΠΕΚΑ κ.λπ.), μέσα από την κατάργηση ορισμένων επιδομάτων που λαμβάνουν.

Ορισμένα επιδόματα θα ενσωματωθούν στους βασικούς μισθούς και θα διατηρηθούν κάποια επιδόματα όπως των οικογενειακών βαρών και των σπουδών, ενώ θα καθιερωθεί και ένα ακόμη, το επίδομα παραγωγικότητας. Στις μελέτες γίνεται παρουσίαση της δομής του μισθολογίου -κεντρική διοίκηση (υπουργεία), ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και τα ειδικά μισθολόγια. Επίσης, πέρα από την περιγραφή της δομής των τακτικών αποδοχών (για διάφορα επίπεδα κατηγοριοποίησης), περιγράφονται και οι λοιποί παράγοντες (π.χ. επιδόματα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης, άλλες αμοιβές κ.λπ.) που διαμορφώνουν το τελικό ύψος των ακαθάριστων αποδοχών, καθώς και η συχνότητα της προβλεπόμενης χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων.

Οι προσλήψεις
Γίνεται επίσης πρόβλεψη για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα, αλλά και του ύψους της απασχόλησης, με το σενάριο της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις, με το συνυπολογισμό των υποχρεωτικών διορισμών απόφοιτων στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ, μετατάξεων από ΔΕΚΟ προς φορείς γενικής κυβέρνησης κ.λπ.

Επίσης, υποβλήθηκαν στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό της μέσης αμοιβής (προβλεπόμενη και πραγματική) ανά κατηγορία εργαζομένων, την ηλικιακή κατανομή εργαζομένων ανά κλιμάκιο μισθών και συνολικών αμοιβών, τα ποσοστά πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο των αποδοχών ανά κατηγορία και ανά φορέα, το επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, το ισοζύγιο των αποχωρήσεων/προσλήψεων και των μετατάξεων, νέα δεδομένα θέτει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο αναφέρεται ρητώς στη «μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις. Ο κανόνας εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που μετατίθεται από τις δημόσιες επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση σε φορείς του Δημοσίου. Η μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα 1 προς 5 θα πρέπει να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ».


Πηγή : ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.