Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Δημοτικές εκλογές 2014 - Τι ισχύει για τις Τοπικές Κοινότητες σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών - Τριμελές συμβούλιο εκλέγεται στη Λευκοπηγή


Για συμβούλια τοπικής κοινότητας- Εκπροσώπους τοπικής
κοινότητας
Σε κάθε δήμο που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τοπικές κοινότητες και ανάλογα με τον
πληθυσμό έκαστης αυτών, εκλέγονται κατά περίπτωση είτε εκπρόσωπος της τοπικής
κοινότητας είτε τριμελές συμβούλιο αυτής. Ειδικότερα:
 
α) Σε κάθε τοπική κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, εκλέγεται ένας εκπρόσωπος
αυτής. Στην περίπτωση αυτή κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο υποψηφίους
εκπροσώπους για κάθε τέτοια τοπική κοινότητα.
Η δήλωση του συνδυασμού είναι ωστόσο νόμιμη ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνει υποψήφιο
εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας.
β) Σε κάθε τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται τριμελές
συμβούλιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει από έναν
έως και τέσσερις υποψηφίους συμβούλους για κάθε τοπική κοινότητα. Η δήλωση του
συνδυασμού είναι ωστόσο νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το
1/3 τουλάχιστον των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον
υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.
Π.χ., σε δήμο όπου υπάρχει μόνο μία τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων,
δεν είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα του συνδυασμού η ύπαρξη υποψηφίου συμβούλου
αυτής. Σε δήμους με δύο έως και τέσσερις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300
κατοίκων, αρκεί να ανακηρυχτεί έστω ένας υποψήφιος σε μία από αυτές.

Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών
Κοινοτήτων
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς,
τακτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων καθενός
συνδυασμού.
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί
των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το
Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του
πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραμμένος
πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.199
Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασμός του Δήμου, να μην είναι και επιτυχών στη
τοπική κοινότητα.
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που
πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί του εκπροσώπου
της τοπικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.


Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο
πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας
εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής
κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.