Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώνεται η δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.
Στόχοι του Δικτύου είναι:
α) η ενίσχυση και υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αστέγων και όσων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια,
β) η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους νέους, στους οποίους τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά
γ) η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους στο Δίκτυο.
Το Πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000€, θα χρηματοδοτήσει Σχέδια Δράσης τα οποία αφορούν στη δημιουργία, ή τη συνέχιση της λειτουργίας οκτώ κατηγοριών Κοινωνικών Δομών, οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών των συμπολιτών μας.
Οι Κοινωνικές Δομές που θα χρηματοδοτηθούν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:


Κοινωνικά Παντοπωλεία

Φαρμακεία

Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων

Τράπεζες χρόνου
 
Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Υπνωτήρια

Δομή παροχής Συσσιτίων

Γραφεία Διαμεσολάβησης

Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους.
Δικαίωμα υποβολής Σχεδίων Δράσης έχουν Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως:
α) σωματεία,
β) Ιδρύματα,
γ) Εταιρίες Αστικού Δικαίου,
δ) Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και
ε) Επαγγελματικές Ενώσεις, που, ως Δικαιούχοι θα έχουν τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης,
Οι Δικαιούχοι φορείς συμπράττουν με:
α) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
β) νομικά πρόσωπα δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
Για τη λειτουργία των 300 περίπου Δομών που αναμένεται να συσταθούν, θα δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών, για διάστημα 24 μηνών.
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμη δράσεων που θα υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας. Τα προγράμματα αυτά έχουν προϋπολογισμό 1.236.010.000€ και από αυτά αναμένεται να ωφεληθούν 289.294 άτομα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.